Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Jernbanebrygga

Jernbanebrygga er sentralt plassert i sentrum mellom Oddensenteret og Torskeholmen.
Brygga
er den flytebrygga som er nærmest Odden-senteret. Den har 36 plasser.
Foreningen leier 29 plasser av kommunen. Brygga har strøm og vann.
Alle plassene er 3 meter brede senter til senter Dvs ca 2,6 meter lysåpning

 

Den nye Jernbanebrygga

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme