Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Opplag

 

 Uteopplag (Grømbukt og Vikkilen) sesongen 2019 – 2020 (i parentes sesongen 2018 – 2019)

Medlemmer

Båter fra og med 25 fot og til og med  32 fot

kr 1400   (kr 1200)

Båter fra og med15 fot og til og med  24 fot

kr 1040   (kr   840)

Båter under 15 fot

kr 620      (kr 420)

Korttidsopplag vår/ høst etter avtale (max totalt 2 uker i perioden 15.9-15.6):

kr. 500 pr. påbegynt uke

Tillegg ved båtlengder over 32 fot – Kun etter avtale, pr. fot

kr 150        (kr 100)

Gebyr for manglende merking av båt i opplag

Gebyr for manglende merking av parkert henger  (tillates parkert kun i perioden 20.6 til 1.9)

Kr 300

Kr 300

Båter på tilhenger – totallengden avgjør leieprisen

 

Opplag innendørs sesongen 2019 – 2020  (i parentes sesongen 2018 – 2019)

Store båtbu i Vikkilen

pr m2 (rektangulært målt)

kr 270     (kr 250)

Lille båtbu i Vikkilen

pr m2 (rektangulært målt)

kr 170       (kr 150)

 

Sommeropplag

Nødopplag: På anvist plass etter avtale: utover en uke i perioden 15.6-15.9.

Sommeropplag i Vikkilen (kun etter avtale)

kr. 500.-

kr 1180,-

Det tillates ikke sommeropplag i Grømbukt hverken for båter eller opplagsmateriell. Opplagsmateriell (krybber m.m.) som blir liggende igjen etter utsetting, vil bli fjernet, uten ytterligere advarsel, for eiers regning.
Sommeropplag tillates kun i helt spesielle tilfelle og da etter avtale med styret. Avgift for sommeropplag innkreves for båter og for båtkrybber som må fjernes/flyttes i felles vedlikeholdsarbeid i midten av juni.
Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme