Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Opplag

 

 Uteopplag (Grømbukt og Vikkilen) sesongen 2018 – 2019

Medlemmer

Båter fra og med 25 fot og til og med  32 fot

kr 1200,-

Båter fra og med15 fot og til og med  24 fot

kr   840,-

Båter under 15 fot

kr 420,-

Ikke medlemmer

Dobbel avgift

Tillegg ved båtlengder over 32 fot – Kun etter avtale, pr. fot

kr 100,-

Gebyr for manglende merking av båt i opplag

Gebyr for manglende merking av parkert henger  (tillates parkert kun i perioden 20.6 til 1.9)

Kr 300

Kr 300

Båter på tilhenger – totallengden avgjør leieprisen

 

Opplag innendørs sesongen 2018 – 2019

Store båtbu i Vikkilen

pr m2 (rektangulært målt)

kr 250,-

Lille båtbu i Vikkilen

pr m2 (rektangulært målt)

kr 150,-

 

Sommeropplag

Sommeropplag ute i Grømbukt og i Vikkilen

kr 1180,-

Det tillates ikke sommeropplag i Grømbukt. hverken for båter eller opplagsmateriell. Opplagsmateriell (krybber m.m.) som blir liggende igjen etter utsetting, vil bli fjernet, uten ytterligere advarsel, for eiers regning.
Sommeropplag tillates kun i helt spesielle tilfelle og da etter avtale med styret. Avgift for sommeropplag innkreves for båter og for båtkrybber som må fjernes/flyttes i felles vedlikeholdsarbeid i midten av juni.
Sommeravgiften gjelder ikke for båter som kortvarig må tas opp for ettersyn og reparasjon.
Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme