Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

 

Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.


ÅRSMØTE I GMF

Avholdes på Grimstad Vertshus torsdag 25. januar klokken 18.00

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må sendes formannen innen 18. januar


Venteliste for båtplass

Oppdatert venteliste for båtplass kan du se litt lengre ned på denne side


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

Vinteropplag  på land i Grømbukttillates kun mellom 
15. september og 15. juni 
og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.

Ansvarlig for vinteropplag er Magne Vaage (91155644) og Bjørn Sæther (90167084)


Fremleie av båtplass

All fremleie av båtplasser SKAL  administreres av styret. Det tillates ikke private fremleieavtaler.

Dersom du ønsker å leie ut båtplass eller  ønsker å leie båtplass, send mail til sekretærer i løpet av mars. Frist er 1. april.


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen til venstre for inngangsdøren med kode: 2018.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


 FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Venteliste for båtplass 1. januar 2018

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 180101Venteliste


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat fra årsmøte for 2016

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme