Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

 


Alle medlemmer plikter å sette seg inn i foreningens lover og vedtekter.


Hærverk og tyveri i Grømbukt

I de siste dagene har det vært hærverk og tyveri av båt i Grømbukt.
Dersom du har båt i opplag eller båt på vannet, bør du sjekke om uvedkommende har vært i båten din. Dersom du oppdager det,  skal du melde fra til politiet.


Strøm på opplagsplass i Grømbukt

Strømmen på opplagsplass i Grømbukt vil være avslått i vinter. Strømmen vil bli satt på i romjula, og så slått av igjen.


Strøm på bryggene i Grømbukt i vinter

Det blir påsatt strøm på alle bryggene i vinter. Båtplassbrukere må kontakte Oddvar Hansen og selv bekoste strømmåler som leses av hver tredje måned og sendes til Oddvar Hansen.


Fast tildelte opplagsplasser

Ved å følge linken under kan du se hvilken fast vinter opplagsplass i Grømbukt du er tildelt. Lista er revidert 9. oktober.
231013 faste plasser

På opplagsplassen vil du finne kart som viser hvor din plass er.
Her er en lenke til kartet over plasser på opplagsplassen i Grømbukt.
Plantegning faste plasser


Ved vinteropplag ta kontakt med:


(Telefonnummer til kontaktpersoner se tillitsvalgte/ opplag)

Grømbukt
Ragnar Jørgensen
Mark Astrup

Vikkilen
Inne: Frank Maløya 
Ute: Jon Dørmenen


Vinteropplag 

Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag på land i Grømbukt tillates kun mellom 15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.

 • Vinteropplaget i Grømbukt består av nesten bare fast tildelte plasser. Fast tildelte plasser beholdes inntil de blir sagt opp. Det er svært få frie plasser. De som ikke har fått tildelt fast plass, må få tildelt plass av opplagsansvarlig eller av transportøren før opplagsmateriell settes ut.

 • Det tillates ikke at opplagsmateriell som krybber mm plasseres på opplagsplassen tidligere enn 15. september. Opplagsmateriell som plasseres tidligere enn 15. september vil bli fjernet uten ytterligere varsel.

  De oppsatte skilter på opplagsplassen må respekteres.

 • Båten skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

 • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.

 • Det i legges et gebyr på kr 300 for de som ikke tydelig har merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt i hele opplagsperioden

 • Etter spyling skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten

 • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.

 • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som skal plasseres i avfallsbua.

 • Vann og strøm vil bli avstengt med engang det er fare for nattefrost.

 • Opplagsmateriell som er ikke er hentet innen 15. juni, vil bli fjernet uten ytterligere varsel.

Regler for vinteropplag i Vikkilen

Ta kontakt med opplagsansvarlig for å få anvist plass

Inne: Frank Maløya 
Ute: Jon Dørmenen

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i foreningens lover og vedtekter.


Sommeropplag av båthenger

Sommeropplag av båthenger uten båt tillates på venstre side av veien ned til Grømbukt.
Pris kr 500 som betales med Vipps se skilter.

 


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.

Ny oblat (ved tap av oblat eller kjøp av ny båt) kan bestilles hos formannen ved å sende e-post til Rolf Groos, rolfgroos@hotmail.com. hvor kopi av forsikringsavtalen til båten med navn på forsikringstaker  og type båt skal vedlegges i e-posten. Ny oblat koster kr 100 som skal vipses til GMFs  nummer 105 301

 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. 

 


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2023.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.

 


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

 


Venteliste for båtplass 14. mai 2023

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 230514 Venteliste


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontinent. Kontingenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor viktig at du melder adresseendring til foreningen.

Referat fra årsmøtet for 2022

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme