Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 for Grimstad Motorbåtforening avholdes på
Grimstad Vertshus
Torsdag 27. januar 2022 klokken 18.00.


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.

Nytt oblat (ved tap av oblat eller kjøp av ny båt) kan bestilles hos formann hvor kopi av forsikringsavtalen til båten skal vedlegges i e-posten.


Vinteropplag 

Vikkilen

Inneopplag kun etter avtale med Frank Maløya
Uteopplag kun etter avtale med Jon Dørmænen

Grømbukt kun etter avtale med 
Mark Astrup eller Ragnar Jørgensen

Telefonnummer og e-post adresse finner du på siden opplagsansvarlig.


Grømbukt

Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom 
15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.

Følgende regler må følges:

  • Båten skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

  • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.

  • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har synlig merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.

  • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.

  • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. Medlemmer som disponerer båtplass, men som ikke benytter den til egen båt skal i løpet av mars og INNEN 1. APRIL

 


Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Ønske om å leie båtplass sendes i løpet av mars til sekretæren Kjell Skaug innen 1. april 2021


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2021.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.

 


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

 


Venteliste for båtplass 1. juni 2021

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 210601 Venteliste

 


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontinent. Kontingenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Referat fra årsmøte 2020 Referat årsmøte GMF 2020

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme