Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.


Ansvarlig for vinteropplag

Er det noe du lurer på i forbindelse med vinteropplag i Grømbukt  så ta kontakt med

Ragnar Jørgensen telefon 480 00 324 eller
Mark Astrup telefon 905 52 930


Årsmøte 2019

er torsdag 23. januar kl 18.00  på Grimstad Vertshus


Ny småbåthavn i Vikkilen

Plassene blir fordelt 11. november


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom
  15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
 • Båter skal plasseres med  maksimum 60 cm avstand med baug eller akterende mot de utlagte stokkene eller sementblokkene
 • De samme regler gjelder for opplag mot Soloddveien (til venstre for veien ned i bukta). Her skal også båtene plasseres parallelt med veien ned til bukta.
 • I hver rad skal de første båtene plasseres innerst og så fortsetter oppfyllingen av raden utover mot vegen ned til havna.
 • Båten  skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.
 • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.
 • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har synlig merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.
 • Etter spyling av båt  skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten
 • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.
 • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.
 • Vannet vil bli avstengt med engang det er fare for nattefrost.
 • Nederste rad mot veien opp til de nye leilighetene er beregnet for båter mindre enn 21 fot.
 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

Bruk av strøm ved vinteropplag og ved bryggene i Grømbukt og Saulebukt

 • Tilkoblet strøm for lading av batterier er tillatt i maks 24 timer. Strømtilkopling uten måler  over 24 timer  er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk.
 • Behov for strøm utover 24 timer forutsetter at det er inngått avtale med Havneansvarlig Steinar Degn telefon 994 71 141 om leie av strømmåler.
  GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd. 
  Selv om måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå.

Fremleie/ Leie av båtplass

Det er stor mangel på båtplasser i Grimstad. Styret har vedtatt at alle foreningens plasser skal så langt det er mulig være i bruk. All utleie av båtplasser skal foregå gjennom styret.


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2019.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug gjerne via nettsidene.

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.
Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.Venteliste for båtplass 1.mai 2019

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 190501Venteliste


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

Her kan du se Referat Årsmøte 2018

Her kan du se Arsberetning 2018

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme