Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Parkering av båthenger i Grømbukt opphører 1. september.

Båthengere som ikke er hentet innen 1. september kan uten varsel bli fjernet for eiers regning og risiko.


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukttillates kun mellom 
  15. september og 15. juni 
  og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
 • Båter skal plasseres med  maksimum 60 cm avstand med baug eller akterende mot de utlagte stokkene eller sementblokkene
 • De samme regler gjelder for opplag mot Soloddveien (til venstre for veien ned i bukta). Her skal også båtene plasseres parallelt med veien ned til bukta.
 • I hver rad skal de første båtene plasseres innerst og så fortsetter oppfyllingen av raden utover mot vegen ned til havna.
 • Båter i opplag skal merkes tydelig med navn, adresse, registreringsnummer og båtlengde. Bruk foreningens merkelapper som du finner i postkassen på veggen til  søppelboden (husk vannfast tusj).  
  Merkelappen skal  festes til ror eller propell og være  synlig også etter at presenningen er tatt på dvs i hele opplagperioden.
  Merket skal henges på båten  umiddelbart etter opptak. 

  Manglende merking medfører ekstragebyr ! 
 • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.
 • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har synlig merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.
 • Etter spyling av båt  skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten
 • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.
 • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.
 • Vannet vil bli avstengt med engang det er fare for nattefrost.
 • Nederste rad mot veien opp til de nye leilighetene er beregnet for båter mindre enn 21 fot.
 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

Ansvarlig for vinteropplag er Magne Vaage (91155644) og Bjørn Sæther (90167084)


VIKTIG – SE DENNE MELDING

Har mottatt følgende rapport fra Securitas AS
170805 2238 Grømbukt

Har fått melding om flere båteiere som har fått båtene sine tømt for drivstoff og fylt igjen tanken med vann.


HUSK:

Ingen båter i opplag før 15. september og

Parkering av båthengere avsluttes 1. september


Er du lei måker og andre fugler rundt båten

Fugleskremmeren Drittlei skremmer vekk fugler med høyfrekvent lyd. Den skal være meget effektiv. Her kan du se omtale av den fugleskremmeren.

BEMA, se den på nettsidene til BEMA, bema.no,  selger den til introduksjonspris, MEN i tillegg til det kan medlemmer av GMF kjøpe den til sterkt redusert medlemspris. Ta med giro du har fått for å vise at du er medlem av GMF.


Mailadresse

Alle medlemmer bes om å sende e-post , om adresse, båt type og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF.


Fremleie av båtplass

All fremleie av båtplasser SKAL  administreres av styret.


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen til venstre for inngangsdøren med kode: 2017.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Noen regler ved våre båthavner

 Servicebrygge. Det er ikke er tillatt å forlate båten ved servicebrygga. Brygga skal bare benyttes til opptak/utsetting, i land- og ombordstigning, og til lasting/lossing av båter.

 Joller. Det er kun tillatt med en båt i hver båtplass. Det betyr at det ikke er tillatt med joller som flyter inntil hovedbåt. Jolle i daviter må plasseres slik at den ikke stikker ut over båtens akterspeil.

 Båtstørrelse. Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte sperre eller utgjøre fare for gangpassasjen på bryggene.

 Fortøyningsutstyr. Når du tar opp båten for vinteren, ta også med deg hjem alt ditt fortøyningsutstyr. Tauverk kan skape problemer ved snørydding og ved at det fryser fast i isen.


 Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


 FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Venteliste for båtplass 1. mai 2017

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 170501Venteliste red

 


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat fra årsmøte for 2016

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme