Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

HUSK

  • Vinteropplag starter først 15. september.
  • Hengere parkert i Grømbukt må hentes inne 1. september. Etter 1. september kan de uten varsel bli fjernet for eiers regning og risiko.

Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen til venstre for inngangsdøren med kode: 2016.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Parkering av båthenger i Grømbukt kun for medlemmer av GMF.
Gjelder kun for perioden 17. juni til 1. september.
Parkering kun på venstre side av veien ned til Grømbukt.

Merkelapper for merking av parkerte båthengere kan hentes i postkassen på utsiden av avfallsboden.

Båthengere som ikke er merket med eiers navn, adresse og telefonnummer kan uten varsel bli fjernet for eiers regning og risiko.


Noen regler ved våre båthavner

 Servicebrygge. Det er ikke er tillatt å forlate båten ved servicebrygga. Brygga skal bare benyttes til opptak/utsetting, i land- og ombordstigning, og til lasting/lossing av båter.

 Joller. Det er kun tillatt med en båt i hver båtplass. Det betyr at det ikke er tillatt med joller som flyter inntil hovedbåt. Jolle i daviter må plasseres slik at den ikke stikker ut over båtens akterspeil.

 Båtstørrelse. Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte sperre eller utgjøre fare for gangpassasjen på bryggene.

 Fortøyningsutstyr. Når du tar opp båten for vinteren, ta også med deg hjem alt ditt fortøyningsutstyr. Tauverk kan skape problemer ved snørydding og ved at det fryser fast i isen.


 Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


 FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Venteliste for båtplass

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 160601 Venteliste red


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat fra årsmøte for 2015

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme