Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter


 

 

Årsmøte 2022

Blei avholdt torsdag 26. januar 2023  Grimstad Vertshus.
Det er ingen endringer i opplagsleier eller bryggeplass leie.

Det ble vedtatt en ny paragraf i vedtektene om lån av bryggeplass.
Denne lyder slik:
Utlån av båtplass kan kun skje til nære familiemedlemmer, og for en begrenset periode etter godkjenning av styret, og hvor familiemedlemmet er medlem i Grimstad Motorbåtforening. Det forutsettes at det ikke betales leie for utlånet.
Overtredelse kan medføre tap av båtplass
Referat fra årsmøte kan du se nederst på denne siden.

Ventelisten per 1.1.23 er lagt inn lengre nede på siden

 


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.

Ny oblat (ved tap av oblat eller kjøp av ny båt) kan bestilles hos formannen ved å sende e-post til Rolf Groos, rolfgroos@hotmail.com. hvor kopi av forsikringsavtalen til båten med navn på forsikringstaker  og type båt skal vedlegges i e-posten. Ny oblat koster kr 100 som skal vipses til GMFs  nummer 105 301

 


Vinterstrøm på opplagsplass og bryggene i Grømbukt.

Styret har vedtatt at strømmen både på opplagsplass og på brygger i Grømbukt blir stengt for vinteren når vannet stenges.

 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie. Leien skal i sin helhet tilfalle Grimstad Motorbåtforening. Når båtplassen er leid ut, vil medlemmet som har bruksrett til plassen, få tilbakebetalt innbetalt båtplass leie. Som hovedregel gjelder utleie i maksimum 5 år. For flere detaljer om utlei vises til vedtektenes § 6.

Fremleie av båtplass som ikke administreres av styret medfører øyeblikkelig tap/ innløsning av båtplass.                

Ønske om å fremleie båtplass eller å leie båtplass sendes til styret ved sekretæren innen 1. april 2023.

.  Bruk nettsiden Kontakt oss –
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelsen

 


 Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Ønske om å leie båtplass sendes i løpet av mars til sekretæren Kjell Skaug innen 1. april 2023


Ved vinteropplag ta kontakt med:


(Telefonnummer til kontaktpersoner se tillitsvalgte/ opplag)

Grømbukt
Ragnar Jørgensen
Mark Astrup

Vikkilen
Inne: Frank Maløya 
Ute: Jon Dørmenen


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom  15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.

  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.

 • Det tillates ikke at opplagsmateriell som krybber mm plasseres på opplagsplassen tidligere enn 15. september. Opplagsmateriell som plasseres tidligere enn 15. september vil bli fjernet uten ytterligere varsel.

 • Båter skal plasseres med  maksimum 60 cm avstand med baug eller akterende mot de utlagte stokkene eller sementblokkene. De oppsatte skilter på opplagsplassen må respekteres.

 • De samme regler gjelder for opplag mot Soloddveien (til venstre for veien ned i bukta). Her skal også båtene plasseres parallelt med veien ned til bukta.

 • I hver rad skal de første båtene plasseres innerst og så fortsetter oppfyllingen av raden utover mot vegen ned til havna.

 • Båten skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

 • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.

 • Det i legges et gebyr på kr 300 for de som ikke tydelig har merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt i hele opplagsperioden

 • Etter spyling skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten

 • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.

 • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.

 • Vannet vil bli avstengt med engang det er fare for nattefrost.

 • Nederste rad mot veien opp til de nye leilighetene er beregnet for båter mindre enn 21 fot.

 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vanne


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie. Leien skal i sin helhet tilfalle Grimstad Motorbåtforening. Når båtplassen er leid ut, vil medlemmet som har bruksrett til plassen, få tilbakebetalt innbetalt båtplass leie. Som hovedregel gjelder utleie i maksimum 5 år. For flere detaljer om utlei vises til vedtektenes § 6.

Fremleie av båtplass som ikke administreres av styret medfører øyeblikkelig tap/ innløsning av båtplass.                

Ønske om å fremleie båtplass eller å leie båtplass sendes til styret ved sekretæren innen 1. april 2023.

.  Bruk nettsiden Kontakt oss –
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelsen

 


Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Ønske om å leie båtplass sendes i løpet av mars til sekretæren Kjell Skaug innen 1. april 2023

 


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2022.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.

 


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

 


Venteliste for båtplass 1. januar 2023

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 230101Venteliste


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontinent. Kontingenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor viktig at du melder adresseendring til foreningen.

Referat fra årsmøtet for 2022

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme