Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter


Vedlikeholdsarbeid (dugnad) i Grømbukt og i Vikkilen

torsdag15. juni klokken 18.00
Dette gjelder alle med båtplass og/ eller vinteropplag ute.

 


Vinteropplag Grømbukt – nytt fra høsten 2023
Vi går nå over til faste plasser, du beholder opplags-plassen du står i dag inntil du sier den opp. 
Likevel må vi ha en bekreftelse på mail at du ønsker beholde plassen til høsten. 
NB! Fortsatt gjelder datoer for opplag.


Regler for vinteropplag i Grømbukt 
Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom  15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.

Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
·  Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.
·  Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.

Ny oblat (ved tap av oblat eller kjøp av ny båt) kan bestilles hos formannen ved å sende e-post til Rolf Groos, rolfgroos@hotmail.com. hvor kopi av forsikringsavtalen til båten med navn på forsikringstaker  og type båt skal vedlegges i e-posten. Ny oblat koster kr 100 som skal vipses til GMFs  nummer 105 301

 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie. Leien skal i sin helhet tilfalle Grimstad Motorbåtforening. Når båtplassen er leid ut, vil medlemmet som har bruksrett til plassen, få tilbakebetalt innbetalt båtplass leie. Som hovedregel gjelder utleie i maksimum 5 år. For flere detaljer om utlei vises til vedtektenes § 6.

Fremleie av båtplass som ikke administreres av styret medfører øyeblikkelig tap/ innløsning av båtplass.                

Ønske om å fremleie båtplass eller å leie båtplass sendes til styret ved sekretæren innen 1. april 2023.

.  Bruk nettsiden Kontakt oss –
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelsen

 


 Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Ønske om å leie båtplass sendes i løpet av mars til sekretæren Kjell Skaug innen 1. april 2023


Ved vinteropplag ta kontakt med:


(Telefonnummer til kontaktpersoner se tillitsvalgte/ opplag)

Grømbukt
Ragnar Jørgensen
Mark Astrup

Vikkilen
Inne: Frank Maløya 
Ute: Jon Dørmenen

 


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2023.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.

 


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

 


Venteliste for båtplass 14. mai 2023

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 230514 Venteliste


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontinent. Kontingenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor viktig at du melder adresseendring til foreningen.

Referat fra årsmøtet for 2022

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme