Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter


 

Vinteropplag i Grømbukt og i Vikkilen
Vann og strøm er nå satt på


Parkering av båttilhenger/ tilhenger i Grømbukt og Vikkilen

Langtidsparkering i perioden 15.6-15.9 kr 500. 
Dagsparkering i perioden 15.6-15.9 kr 20.
15.9-15.6 beregnes som vinteropplag.
Vipps til 105 301  merket med registreringsnummer og navn.
Husk å merke tilhenger med navn og telefonnummer. Uregistrert og umerket tilhenger fjernes uten nærmere varsel!


Årets faktura er nå sendt ut

Sjekk din innboks.
Dersom du ikke finner den i innboksen, sjekk om den kan ha havnet i søppelpost. Har fått tilbakemeldinger om at e-posten med faktura har havnet i søppelposten. Den er sendt rundt 16. mars til 23.mars

Avsender på e-post med faktura er:
noreply@regnskap.sr-bank.no

Søk på denne avsender

Du vil få en purring i løpet av de nærmeste dagene.

 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av fastsatte årsleie for bryggeplassen.

Det er stor mangel på båtplasser i Grimstad. Styret har derfor vedtatt at alle foreningens plasser skal så langt det er mulig være i bruk. Medlemmer som disponerer båtplass, men som ikke benytter den til egen båt skal i løpet av mars og INNEN 1. APRIL, melde fra til sekretæren om at båtplassen kan leies ut for sesongen. Som hovedregel gjelder dette i maksimum 5 år. Bryggeansvarlige er blitt instruert om å melde fra til styret om ubenyttede båtplasser. I henhold til vedtektene kan avvik fra dette regelverket føre til tap av byggeplass.

Ved tvil om en plass skal benyttes, ta kontakt med sekretæren innen 1. april.

Ønske om å fremleie båtplass sendes til sekretæren Kjell Skaug

Bruk siden Kontakt oss -på nettsiden gmf.no INNEN 1. APRIL
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelse


Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Dersom det melder seg flere interesserte leietakere enn det er ledige båtplasser, vil tilbudet om å leie, følge ventelista for båtplass.

Ønske om å leie båtplass sendes i løpet av mars til sekretæren Kjell Skaug eller
Benytt nettsiden gmf.no og siden Kontakt oss
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelse

innen 1. april 2021


Jernbanebrygga

ble overtatt av Grimstad kommune 1. januar 2021. Alle båtplassbrukere beholder sine plasser 


Vinteropplag 

Vikkilen

Inneopplag kun etter avtale med Frank Maløya
Uteopplag kun etter avtale med Jon Dørmænen

Grømbukt kun etter avtale med 
Mark Astrup eller Ragnar Jørgensen

Telefonnummer og e-post adresse finner du på siden opplagsansvarlig.


Tauverk

må fjernes når båten er tatt opp. Fortøningstau kan skade brygga når det kommer is.


Grømbukt

Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom 
15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.

Følgende regler må følges:

  • Båten skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

  • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.

  • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har synlig merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.

  • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.

  • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

 


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. 


Leie av båtplass

Ønske om å leie båtplass sendes innen 1. april via nettsiden gmf.no og siden Kontakt oss

 


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2019.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.

 


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

 


Venteliste for båtplass 1.januar 2021

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 210101Venteliste

 


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Referat fra årsmøte 2020 Referat årsmøte GMF 2020

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme