Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter


Alle medlemmer plikter å sette seg inn i foreningens lover og vedtekter.

Oppdatert venteliste finner du lengre nede på sida.

 


Vask av kalesjer og seil

Trippelr AS/ Kalesjevask.no holder til i Grimstad og vi driver med behandling av kalesjer m.m.

Vi ønsker å tilby deres medlemmer et tilbud på 20% avslag på behandling av kalesjer og seil.

40197238

www.Trippelr.no  / www.Kalesjevask.no

 


Ledig 2,5 m plass i Saulebukt for utleie og en
ledig 3,5 m plass i Grømbukt for utleie.
ledig 3 m plass 
i Grømbukt for utleie

28.6.24


HUSK vedtak fra siste årsmøte

  • Styret kan kreve at ubenyttede båtplasser gjennom sesongen blir innløst.

  • Båter uten oblat påsettes en klistrelapp hvor det tydelig opplyses at dersom ikke oblat er montert innen en bestemt frist, blir båtplassen avlåst. Plassen åpnes etter et det er innbetalt kr 1000 til GMF på Vipps.

  • Styret har rett til å fordele båtplassene og foreta innbyrdes ombytting når båtenes størrelse tilsier dette.

 


Fremleie av båtplass
skal skje gjennom styret.
Privat fremleie fører til tap av bryggeplass.


Oppdatert venteliste 240614 Venteliste 


Fast tildelte opplagsplasser ved å følge linken under kan du se hvilken fast vinter opplagsplass i Grømbukt du er tildelt. 

Faste plasser 2024-2025

På opplagsplassen vil du finne kart som viser hvor din plass er.
Her er en lenke til kartet over plasser på opplagsplassen i Grømbukt.
Plantegning faste plasser


Ved vinteropplag ta kontakt med:


(Telefonnummer til kontaktpersoner se tillitsvalgte/ opplag)

Grømbukt
Ragnar Jørgensen
Mark Astrup

Vikkilen
Inne: Frank Maløya 
Ute: Jon Dørmenen


Regler for vinteropplag i Vikkilen

Ta kontakt med opplagsansvarlig for å få anvist plass

Inne: Frank Maløya 
Ute: Jon Dørmenen

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i foreningens lover og vedtekter.


Sommeropplag av båthenger

Sommeropplag av båthenger uten båt tillates på venstre side av veien ned til Grømbukt.
Pris kr 500 som betales med Vipps se skilter.

 


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.

Ny oblat (ved tap av oblat eller kjøp av ny båt) kan bestilles hos formannen ved å sende e-post til Rolf Groos, rolfgroos@hotmail.com. hvor kopi av forsikringsavtalen til båten med navn på forsikringstaker  og type båt skal vedlegges i e-posten. Ny oblat koster kr 100 som skal vipses til GMFs  nummer 105 301

 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. 

 


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2023.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.


Venteliste for båtplass 14. juni 2024

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 240614 Venteliste


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontinent. Kontingenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor viktig at du melder adresseendring til foreningen

Referat årsmøtet 2023

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme