Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

Neste faktura blir sendt via e-post.
De vi ikke har e-post adresse til, vil bli belastet med et fakturagebyr når vi må sende faktura i posten.


Årsmøtet for 2018 blir avholdt klokken 18.00 torsdag 24. januar 2019 på Grimstad Vertshus.
Medlemmer som ønsker å melde inn saker til årsmøtet må gjøre det innen fredag 18. januar til Formann Rolf Groos.

 


Bruk av strøm ved vinteropplag og ved bryggene i Grømbukt og Saulebukt

 • Tilkoblet strøm for lading av batterier er tillatt i maks 24 timer. Strømtilkopling uten måler  over 24 timer  er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk.
 • Behov for strøm utover 24 timer forutsetter at det er inngått avtale med Havneansvarlig Steinar Degn telefon 994 71 141 om leie av strømmåler.
  GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd. 
  Selv om måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå.

Fremleie/ Leie av båtplass

All fremleie av båtplass SKAL  administreres av styret. Det tillates ikke private fremleieavtaler.
Dersom du ønsker å fremleie båtplass, send e-post til sekretær innen 1. april.
Dersom du ønsker å leie båtplass,send e-post til sekretær innen 1. april.

Melding kan også sendes via nettsidene til GMF.


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukttillates kun mellom 
  15. september og 15. juni 
  og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2019.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Uteblitt faktura fra Grimstad Motorbåtforening!

Dessverre er det mange av våre medlemmer som ikke melder adresseforandring slik at fakturaen kommer i retur! Dette skaper merarbeid, og i noen tilfeller uten at vi finner den nye adressen! Ved manglende betaling kan man miste medlemskap og båtplass!


Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug gjerne via nettsidene.

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.
Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


 


Venteliste for båtplass 1. juni 2018

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 180601Venteliste red


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme