Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

Neste faktura blir sendt via e-post.
De vi ikke har e-post adresse til, vil bli belastet med et fakturagebyr når vi må sende faktura i posten.


Årsmøtet for 2018 blir avholdt torsdag 24. januar 2019 på Grimstad Vertshus.


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukttillates kun mellom 
  15. september og 15. juni 
  og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
 • Båter skal plasseres med  maksimum 60 cm avstand med baug eller akterende mot de utlagte stokkene eller sementblokkene
 • Helligdagsfreden skal respekteres slik at naboer inntil opplagsplass og havn ikke blir forstyrret i helgene.
 • De samme regler gjelder for opplag mot Soloddveien (til venstre for veien ned i bukta). Her skal også båtene plasseres parallelt med veien ned til bukta.
 • I hver rad skal de første båtene plasseres innerst og så fortsetter oppfyllingen av raden utover mot vegen ned til havna.
 • Båten  skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.
 • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.
 • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har synlig merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.
 • Etter spyling av båt  skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten
 • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.
 • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.
 • Vannet vil bli avstengt med engang det er fare for nattefrost.
 • Nederste rad mot veien opp til de nye leilighetene er beregnet for båter mindre enn 21 fot.
 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2018.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Uteblitt faktura fra Grimstad Motorbåtforening!

Dessverre er det mange av våre medlemmer som ikke melder adresseforandring slik at fakturaen kommer i retur! Dette skaper merarbeid, og i noen tilfeller uten at vi finner den nye adressen! Ved manglende betaling kan man miste medlemskap og båtplass!


Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug gjerne via nettsidene.

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.
Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Fremleie/ Leie av båtplass

All fremleie av båtplass SKAL  administreres av styret. Det tillates ikke private fremleieavtaler. Dersom du ønsker å fremleie båtplass, send e-post til sekretær innen 1. april.


Venteliste for båtplass 1. juni 2018

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 180601Venteliste red


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat Årsmøte 2017

Arsberetning2017

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme