Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Årets faktura er nå sendt ut
på e-post.

De vi ikke har e-post adresse til, vil få faktura i posten til uka.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.


NY JERNBANEBRYGGE

Jernbanebrygga er nå byttet ut med ny brygge. Brygga har lys og vann.
Det er kommunen som eier brygga. I henhold til leieavtale fra 1987 mellom Grimstad Motorbåtforening og Grimstad Kommune er de utleide plasser ca 3 m fra senter av gangbar uteligger til senter av smal uteligger.

Dette betyr at alle våre plasser er målt  fra senter av gangbar uteligger til senter av smal uteligger.

Dette kan bety at størrelsen på noen plasser på den nye brygga er forskjellig fra tilsvarende plasser på den gamle brygga.

Den enkelte har ansvar for at båtens størrelse samsvarer med den avtalen GMF har med kommunen.


Bruk av strøm ved vinteropplag og ved bryggene i Grømbukt og Saulebukt

 • Tilkoblet strøm for lading av batterier er tillatt i maks 24 timer. Strømtilkopling uten måler  over 24 timer  er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk.
 • Behov for strøm utover 24 timer forutsetter at det er inngått avtale med Havneansvarlig Steinar Degn telefon 994 71 141 om leie av strømmåler.
  GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd. 
  Selv om måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå.

Fremleie/ Leie av båtplass

Det er stor mangel på båtplasser i Grimstad. Styret har vedtatt at alle foreningens plasser skal så langt det er mulig være i bruk. Medlemmer som disponerer båtplass, men som ikke benytter den til egen båt skal INNEN 1. APRIL, melde fra til sekretæren om at båtplassen kan leies ut for sesongen. Som hovedregel gjelder dette i maksimum 5 år. Bryggeansvarlige er blitt instruert om å melde fra til styret om ubenyttede båtplasser. I henhold til vedtektene kan avvik fra dette regelverket føre til tap av byggeplass.

Ved tvil om en plass skal benyttes, ta kontakt med sekretæren innen 1. april. Uten slik kontakt vil ubenyttede båtplasser som meldes inn etter 1. april, bli leid ut til inntekt for foreningen.

Ønske om å fremleie båtplass sendes til sekretæren Kjell Skaug.

Bruk siden Kontakt oss – sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelse

Frist innen 1. april 2019.

Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Dersom det melder seg flere interesserte leietakere enn det er ledige båtplasser, vil tilbudet om å leie, følge ventelista for båtplass.

Ønske om å leie  båtplass sendes til sekretæren Kjell Skaug  Bruk siden Kontakt oss.
Sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelse

Frist innen 1. april 2019.


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukttillates kun mellom 
  15. september og 15. juni 
  og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2019.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Uteblitt faktura fra Grimstad Motorbåtforening!

Dessverre er det mange av våre medlemmer som ikke melder adresseforandring slik at fakturaen kommer i retur! Dette skaper merarbeid, og i noen tilfeller uten at vi finner den nye adressen! Ved manglende betaling kan man miste medlemskap og båtplass!


Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug gjerne via nettsidene.

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.
Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.Venteliste for båtplass 1. februar 2019

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 190101Venteliste_sendt


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

Her kan du se Referat Årsmøte 2018

Her kan du se Arsberetning 2018

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme