Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

 

Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.


Jernbanebrygga

Entreprenøren som har oppdraget med Byhaven,  sier at landgangen skal være på plass igjen i løpet av fredag 13. april.
Kommunen opplyser videre at planen er å få den nye Jernbane brygga på plass til høsten, og senest før sesongen 2019


Faktura

for kontingent, bryggeleie, opplag mm er nå sendt ut.

Uteblitt faktura fra Grimstad Motorbåtforening!

Dessverre er det mange av våre medlemmer som ikke melder adresseforandring slik at fakturaen kommer i retur! Dette skaper merarbeid, og i noen tilfeller uten at vi finner den nye adressen! Ved manglende betaling kan man miste medlemskap og båtplass!

Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug!


Fremleie/ Leie av båtplass

All fremleie av båtplass SKAL  administreres av styret. Det tillates ikke private fremleieavtaler. Dersom du ønsker å fremleie båtplass, send e-post til sekretær.

Det kan du gjøre via disse nettsider innen 1. april.

Dersom du ønsker å leie båtplass , send e-post til sekretærer i løpet av mars.

Frist er 1. april.

Tilbud om å leie båtplass forutsetter medlemskap i GMF. Rekkefølgen på tilbud om å leie følger ventelista for å få båtplass.


 


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Venteliste for båtplass

Oppdatert venteliste  for båtplass per 1. februar kan du se litt lengre ned på denne side


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

Vinteropplag  på land i Grømbukttillates kun mellom 
15. september og 15. juni 
og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.

Ansvarlig for vinteropplag er Magne Vaage (91155644) og Bjørn Sæther (90167084)


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen til venstre for inngangsdøren med kode: 2018.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


 FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Venteliste for båtplass 1. januar 2018

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 180101Venteliste


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat Årsmøte 2017

Arsberetning2017

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme