Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

 

La båten ligge

Det er nå en veldig spesiell situasjon for landet vårt. Korona-krisen preger oss alle, og det vil også prege livet på sjøen. Dagens situasjon gjør Redningsselskapets og myndighetenes beredskap ekstra sårbar. GMF fraråder derfor bruk av fritidsbåt i ukene fremover. La båten ligge på land eller i havn inntil Korona- krisen blir mer avklart.

Vi håper smitte- og helsesituasjonen etter hvert normaliseres, slik at båtlivet kan gå sin vanlige gang.


Vann i Grømbukt

Vannet i Grømbukt er satt på 


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av fastsatt årsleie for bryggeplassen unntatt for Jernbanebrygga.

Det er stor mangel på båtplasser i Grimstad. Styret har derfor vedtatt at alle foreningens plasser skal så langt det er mulig være i bruk. Medlemmer som disponerer båtplass, men som ikke benytter den til egen båt skal INNEN 1. APRIL, melde fra til sekretæren om at båtplassen kan leies ut for sesongen. Som hovedregel gjelder dette i maksimum 5 år. Bryggeansvarlige er blitt instruert om å melde fra til styret om ubenyttede båtplasser. I henhold til vedtektene kan avvik fra dette regelverket føre til tap av bryggeplass.

Ved tvil om en plass skal benyttes, ta kontakt med sekretæren innen 1. april.

Ønske om å fremleie båtplass sendes til sekretæren Kjell Skaug

eller Benytt nettsiden gmf.no og siden Kontakt oss
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelse

innen 1. april 2020.


Leie av båtplass

Medlemmer som ikke disponerer båtplass, kan ha mulighet til å leie båtplass ved å henvende seg til styret ved sekretæren. Ønsket bredde på båtplassen og størrelse på båt må oppgis.

Dersom det melder seg flere interesserte leietakere enn det er ledige båtplasser, vil tilbudet om å leie, følge ventelista for båtplass.

Ønske om å leie båtplass sendes til sekretæren Kjell Skaug eller

Benytt nettsiden gmf.no og siden Kontakt oss
sjekk at du får kvitteringssvar på henvendelse

innen 1. april 2020.


Bruk av strøm ved vinteropplag og ved bryggene i Grømbukt og Saulebukt

 • Tilkoblet strøm for lading av batterier er tillatt i maks 24 timer. Strømtilkopling uten måler  over 24 timer  er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk.
 • GEBYR FOR TILKOPLING TIL STRØMMÅLER.
  Det er montert strømmåler på hvert strømuttak på høyre side av opplagsplassen i Grømbukt. Det kreves kr 400 i påkoblingsgebyr.
  Strøm om vinteren kontakt opplagsansvarlig Strøm om vinteren kontakt opplagsansvarlig Mark Astrup eller Ragnar Jørgensen.

   

  GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd. 
  Selv om måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå.


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2019.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug gjerne via nettsidene.

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.
Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.Venteliste for båtplass 17.januar 2020

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 200117Venteliste

 


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme