Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Vinteropplag 

Vikkilen

Inneopplag kun etter avtale med Frank Maløya
Uteopplag kun etter avtale med Jon Dørmænen

Telefonnummer og e-post adresse finner du på siden opplagsansvarlig.


Tauverk

må fjernes når båten er tatt opp. Fortøningstau kan skade brygga når det kommer is.


Grømbukt

Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom 
15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.

Vannet i Grømbukt stenges 15. november eller når det er fare for frost.

Opplagsplassen er nå merket tydeligere hvordan båter skal plasseres og hvor båter med ulik størrelse skal plasseres.
Se kart på siden Opplagsansvarlig/ Opplagsplasser

Hensikten med merkingen er:
Samle båter med lik størrelse på plasser beregnet for dette, her er avstander som er tatt høyde for at lastebil eller brannbil skal kunne komme innimellom radene

Små båter skal stå ytterst på hver rad, dette er for at lastebilen skal kunne svinge inn på radene.

Baugen på båtene skal stå imot hverandre for å spare plass.

For anvisning av opplagsplass ta kontakt med
Kjell Lien eller våre opplagsansvarlige
Mark Astrup eller Ragnar Jørgensen.

Følgende regler må følges:

  • Båter skal plasseres med maksimum 60 cm avstand med baug mot sementblokkene eller utlagte stokker.
  • Båten skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

  • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.

  • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har synlig merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.

  • Etter spyling av båt skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten

  • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.

  • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.

  • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

 


Oblater

Alle som har fått tildelt båtplass har tidligere fått tilsendt oblat med båtplassnummer. Den tilsendte oblaten skal benyttes så lenge eier har båten. Det blir altså ikke sendt ut ny oblat hvert år.


Fremleie av båtplass

I henhold til vedtektene skal all fremleie av ubenyttede båtplasser administreres av styret. 


Leie av båtplass

Ønske om å leie båtplass sendes innen 1. april via nettsiden gmf.no og siden Kontakt oss

 


VIPPS

Dersom du bruker slippen vår i Grømbukt og du vil betale med VIPPS i stedet for med kontanter så er

GMF sitt VIPPS nummer: 105 301


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen med kode: 2019.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.

 


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.

 Venteliste for båtplass 1.mai 2020

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 200501 venteliste

 


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme