Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

 

Alle medlemmer bes om å sende e-postadresse, telefonnummer,  registreringsnummer, båttype og størrelse og eventuell båtplass nummer via nettsidene til GMF eller til sekretæren.


Grømbukt – uteopplag

Båter på opplagsplassen skal være sjøsatt innen 15. juni.
Tilhengere skal være hentet innen 15. juni.
Umiddelbart etter sjøsetting skal plassen ryddes for avfall og opplagsmateriell skal fjernes. Det  oppfordres til å ta i bruk moderne og lett demonterbare båtkrybber.


Vedlikeholdsarbeid (dugnad) i Grømbukt og i Vikkilen

blir torsdag 21. juni kl 18.00 for alle med bryggeplass og/ eller vinteropplag i Grømbukt og i Vikkilen.

Båtene må være sjøsatt og plassene ryddet. Opplagsmateriell som ikke er
fjernet blir kastet. Nb! Ingen sommerlagring av
båtkrybber, opplagsmateriell eller tilhengere – alt må være fjernet.
Båter og utstyr som gjenstår uten etter avtale flyttes/fjernes for
eiers regning og risiko.
Alle brygge- og opplagsplass-brukere er velkommen. Ta med feiekost og jernrive.

Fravær vil bli belastet med kr 200 på neste års faktura. 


Avfall ved båtpuss.

Avfallsbua ved klubbhuset i Grømbukt er kun for avfall fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje.
BUA  ER IKKE  BEREGNET FOR DET AVFALLET DU «PRODUSERER» SOM BÅTBRUKER.


Uteblitt faktura fra Grimstad Motorbåtforening!

Dessverre er det mange av våre medlemmer som ikke melder adresseforandring slik at fakturaen kommer i retur! Dette skaper merarbeid, og i noen tilfeller uten at vi finner den nye adressen! Ved manglende betaling kan man miste medlemskap og båtplass!

Husk å melde adresseforandring til
sekretær Kjell Erik Skaug!


Fremleie/ Leie av båtplass

All fremleie av båtplass SKAL  administreres av styret. Det tillates ikke private fremleieavtaler. Dersom du ønsker å fremleie båtplass, send e-post til sekretær.


 Fremmede båter i våre havner

Bryggeplassene i våre havner blir tildelt medlemmer i henhold til ventelisten for båtplass eller de kan være leid ut gjennom foreningen. Det er derfor ikke anledning for andre å benytte våre bryggeplasser.
Båter uten gyldig oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere varsel.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


VIMPEL Grimstad Motorbåtforening

ET LITE ANTALL VIMPLER SELGES TIL MEDLEMMER AV GMF FOR KRONER 250.- PR. STK.  KONTAKT FORMANN ELLER STYREMEDLEM.  KAN BETALES PÅ VIPPS NR. 105301 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING, ELLER TIL KONTO: 2840.31.30704.

Trenger du stang til den koster stanga kr 350


Venteliste for båtplass

Oppdatert venteliste  for båtplass per 1. juni kan du se litt lengre ned på denne side


Hjertestarter i Grømbukt

IF Tryggehetsfond og IF forsikring har tildelt Grimstad Motorbåtforening hjertestarter. Den er plassert i redskapsbu ved siden av klubbhuset i Grømbukt.

Den kan nås ved å benytte nøkkelsafen til venstre for inngangsdøren med kode: 2018.

GMF takker IF Tryggehetsfond og IF forsikring for den flotte gaven.


 FORSIKRING OG REGISTRERING

Vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Venteliste for båtplass 1. juni 2018

Ventelista for bryggeplass-søkere kan du se her 180601Venteliste red


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til styret.


Medlemskontingent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

 

Her er link til referat fra siste årsmøte

Referat Årsmøte 2017

Arsberetning2017

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme