Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Styret

Styremøter våren 2018:
mandag 8. januar
, mandag 12. mars, mandag 9. april, mandag 7. mai*, mandag 11. juni
Bryggeansvarlige inviteres til styremøte 7. mai

Styremøtene starter kl 18.30 i Klubbhuset.
Pålagt vedlikeholdsarbeid (dugnad) i Grømbukt: Torsdag 21. juni kl 18.00

 

Formann

Groos, Rolf

M: 959 46 925

(kl 09-16)

Nestformann

Seim, Knut

M: 906 87400

Sekretær

Skaug, Kjell Erik

M: 918 73 570

Styremedlem

Våge, Magne

M: 911 55 644

Styremedlem

Sæther, Bjørn

M: 901 67 084

Styremedlem

Hansen Oddvar

M: 37 09 12 22

Styremedlem

Astrup Mark

M: 905 52 930

Varamedlem

Jørgensen, Ragnar

M: 911 35 547

Varamedlem

Svendsen, Tor Åge

M: 970 96 757

 

 

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme