Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Arbeidsinstruks for styret

ARBEIDSINSTRUKS FOR STYRETS MEDLEMMER

Vedtatt på styremøte 13.5.2013

Formann  

 • Lede og organisere havna iht. havnas lover og
  reglement.
 • Sørge for at årsmøtets bestemmelser blir ivaretatt.
 • Avholde nødvendige styremøter og andre møter.
 • Ansvarlig for HMS.
 • Representerer styret i media og GMF utad.

Nestformann  

 • Representerer styret i formannens frafall.
 • Kontaktmann for de bryggeansvarlige og ansvarlig for oppfølgning av disse.
 • Være leder i havna i formannens fravær.
 • Diverse prosjektarbeid

Sekretær     

 • Ansvar for referater fra samtlige møter
 • Ansvar for fremleie av båtplasser.
 • Ansvar for å sende ut brev i forbindelse med styremøter.
 • Sende ut referater.
 • Korrespondanse i samarbeid med formann.
 • Ansvar for foreningens korrespondansearkiv.
 • Føre og kontrollere dugnadslister som oversendes kasserer.

Styremedlem 1

 • Ansvarlig opplag Grømbukt.

Styremedlem 2 

 • Ansvarlig opplag Grømbukt.

Styremedlem 3

 • Ansvarlig for prosessen om ny brygge i Vikkilen

Styremedlem 4 /Ass. Havnesjef

 • Ansvarlig for dugnaden i Grømbukt
Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme