Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Havner

HAVNEREGLER

Servicebrygge.
Det er ikke er tillatt å forlate båten ved servicebrygge eller langs veikanten. Servicebrygga skal bare benyttes til opptak/utsetting, i land- og ombordstigning, og til lasting/lossing av småbåter.
Joller.
Det er bare tillatt med en båt i hver båtplass. Det betyr at det ikke er tillatt med joller som flyter inntil hovedbåt. Jolle i daviter må plasseres slik at den ikke stikker ut over båtens akterspeil.
Båtstørrelse.
Deler av § 3 i vedtektene lyder ”Båtens lengde skal ikke overskride 2,5 til 3 ganger båtplassens bredde. Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte sperre eller utgjøre fare for gangpassasjen på bryggene. Joller skal ikke fortøyes sammen med båten.”

Fendring av egen båtplass
Til privat fendring må det brukes produkter som er beregnet for formålet. Andre produkter vil bli fjernet av bryggeansvarlige.
Alt tauverk må fjernes når båtene tas opp for vinteropplag.

Vaktordning ved bryggene.

Vaktordningen omfatter sesongen fra 15. mai til 15. september, som er slik forsikringsselskapene forutsetter for å gi premierabatt.
Vaktselskapet SECURITAS har  ansvaret for hele perioden. Folk som blir påtruffet på og ved bryggene natters tider må påregne å bli avkrevet legitimasjon.
Oppdages det uregelmessigheter eller ønskes det kontakt med vekterpersonellet, så ta kontakt med havnesjefen (telefon994 71 141) som formidler videre kontakt.

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme