Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Bryggeansvarlig

Bryggeansvarlige

 Hovedansvarlig  Degn, Steinar P: 37 01 05 35
M: 994 71 141
Grømbukt, pir A Berge Knut Syvert M: 911 03 383
Grømbukt, pir B Rune John Egeland  M: 901 69 673
Grømbukt, pir C Vaage, Magne M: 911 55 644
Grømbukt, pir D Ragnar Jørgensen  P: 37 04 41 93
M: 480 00 324
Grømbukt, pir E Bjørn Sæther M: 901 67 084
Grømbukt, pir F  Oddvar Hansen  M: 905 89 331
Grømbukt, pir G Arve J. Stavik  P: 37 04 23 29
M: 915 60 001
Saulebukt: Trygve Felix M:950 54 504
Vikkilen Steen Kristensen M:92855420
     
   

Forkortelser for telefoner:
P: -privat, M: -mobiltelefon

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme