Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Diverse

Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid (dugnad) /vaktordning

pr gang

Kr 200

Vaktordning

Øvre grense fastsatt av årsmøtet 2017

 Kr 350

 

Strømpris ved opplag og brygger 

Strømpris i perioden 1.11 til 1.4 ved opplag og brygger:                                         Kr pr. kw.time 2.00

Forutsetter bruk av måler kjøpt av Havnesjefen.

Gebyr, forsinkelsesrente mm

Gebyr for manglende oblat på båt i bryggeplass              Kr 300
Bestilling/ utlevering av ny oblat                                        Kr 100

Gebyr for manglende merking av båt i opplag                  Kr 300
Gebyr for manglende merking av parkert henger             Kr 300

(båthenger kan parkeres i perioden 20.6 til 1.9)

Fakturagebyr for papirfaktura                                             Kr    50

Purregebyr ved for sein betaling av faktura                      Kr    70

Forsinkelsesrente                                                                           8,5 %

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme