Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Diverse

Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid (dugnad)

pr gang

Kr 200

 

Vaktordning

Øvre grense fastsatt av årsmøtet 2020

 

 Kr 600

Maksimal strømpris ved opplag og brygger

Kr pr. kw.time 3.50

Maksimal strømpris gjelder i perioden 1.11 til 1.4 ved opplag og brygger. Forutsetter bruk av foreningens strømmåler etter avtale med opplagsansvarlig.
For Vikkilen betales for strøm hele året:    

                                   

 

Gebyr, forsinkelsesrente mm

Parkering av tilhenger/ båttilhenger i
Grømbukt for sommersesongen                                         Kr 500
Dagsparkering av tilhenger/ båttilhenger i Grømbukt      Kr   20

Gebyr for manglende oblat på båt i bryggeplass              Kr 300
Bestilling/ utlevering av ny oblat                                        Kr 100

Gebyr for manglende merking av båt i opplag                  Kr 300
Gebyr for manglende merking av parkert henger             Kr 300

(båthenger kan parkeres i perioden 20.6 til 1.9)

Fakturagebyr for papirfaktura                                             Kr    50

Purregebyr ved for sein betaling av faktura                      Kr    70

Forsinkelsesrente                                                                           8,5 %

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme