Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Instruks for bryggeansvarlig

Instruks for bryggeansvarlig

Vedtatt 11.05.2004

Formål

Instruksen skal være med til å

  • Sikre et godt vedlikehold av GMFs bryggeanlegg

  • Fremme samarbeid mellom bryggeansvarlige

  • Gi bryggeansvarlig grunnlag for å utføre arbeid

  • Fremme samarbeid med tilsynsmann, med medlemmer og styret

Oppnevning

Den enkelte bryggeansvarlige får tilsynsansvar for den brygga der han selv har bryggeplass. Bryggeansvarlig oppnevnes for et kalenderår av gangen. Medlemmer kan frasi seg valg for like lang tid som de har vært oppnevnt.

 

Tilsynsplikten

Den bryggeansvarlige fører alminnelig tilsyn og kontroll med bryggas tilstand og medlemmenes bruk av plassene. Det skal særlig ses på at tilstanden for og bruken av bryggene er slik at ikke personer eller materiell utsettes for risiko eller skade. Brudd på foreningens vedtekter skal påtales, og alvorlige brudd skal rapporteres til styret. Båter som er fortøyd til sjenanse for ferdselen eller som åpenbart ikke har tilhørighet til brygga kan vises bort direkte og/eller rapporteres til styret.

Bryggeansvarlig kan gi brukere av bryggeplassene pålegg om å fjerne tauverk, fendermateriell og annet utstyr som måtte være montert, når dette åpenbart er unødvendig, kan føre til skade på anlegget, eller kan være til unødig ulempe for andre.  Om den som får slikt pålegg ikke retter seg etter det, kan den bryggeansvarlige selv iverksette fjerningen.

Bryggeansvarlig skal rette på forhold når det kan gjøres umiddelbart på stedet, og uten bruk av særlig tid eller verktøy. Ved behov kan han innkalle andre ved samme brygge til arbeid etter arbeidsplikten i gjeldende vedtekter.

Ved behov kan bryggeansvarlige kontakte tilsynsmann og styret. Ved fare for alvorlig skader og mangler, må styret få beskjed så raskt som mulig.

 

Økonomi

Bryggeansvarlig kan etter avtale med hovedansvarlig tilsynsmann eller styret rekvirere reparasjonsmateriell. Hovedansvarlig tilsynsmann har fullmakt fra styret til å rekvirere/ igangsette reparasjonsarbeider og til å foreta innkjøp. Han har også et håndlager for bryggemateriell i Vikkilen.

 

 

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme