Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Instruks for bryggeansvarlig

Vedtatt på styremøte 14.06.2021

Formål

Instruksen skal være med til å

 • Sikre et godt vedlikehold av GMFs bryggeanlegg

 • Fremme samarbeid mellom bryggeansvarlige

 • Gi bryggeansvarlig grunnlag for å utføre arbeid

 • Fremme samarbeid med tilsynsmann, med medlemmer og styret

Oppnevning

Bryggeansvarlig oppnevnes for et kalenderår av gangen. Medlemmer kan frasi seg valg for like lang tid som de har vært oppnevnt.

 Tilsynsplikten

Den bryggeansvarlige fører alminnelig tilsyn og kontroll med bryggas tilstand og medlemmenes bruk av plassene.

Bryggeansvarlig skal sjekke:

 • Oblater
  Alle båter skal ha gyldig oblat.
  Båter uten oblat skal påføres klistrelapp med frist for å feste oblaten. Dersom ikke oblat er festet på båten innen fristen, gis en ny kort frist med ny klisterlapp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen ny frist, skal det ilegges gebyr.

 • Båt som åpenbart ikke har tilhørighet til brygga, skal vises bort.
  Kontakt Havnesjef eller styret.

 •  Fortøyning og fendring.

  Båter skal være forsvarlig fortøyd og avfendret det betyr at baugen ikke skal støte mot bryggen og at det er klaring mellom båten og uteligger.

  Deler av fortøyd båt skal ikke sperre eller utgjøre fare for gangveien på bryggen

  Fortøyningsutstyr og/ eller fendermateriell og annet utstyr som måtte være montert, som kan føre til skade på anlegget, eller som kan være til unødig ulempe for andre skal fjernes

  Ved brudd på dette kulepunkt kontakt båteier om å rette på forholdet alternativt brukes klistrelapp med frist.
  Dersom ikke forholdet rettes opp, kontakt havnesjefen eller styret som kan bestemme at båten skal fjernes

 • Fortøyningsmateriell skal fjernes fra brygga når båten tas opp for vinteren.

  Ved brudd på dette kulepunkt kontakt båteier om å rette på forholdet .Dersom ikke forholdet rettes opp, kontakt havnesjefen eller styret.

 • Jolle fortøyd sammen med båt.
  Det er bare tillatt med en båt i hver båtplass. Det betyr at det ikke er tillatt med joller som flyter inntil hovedbåt.

  Ved brudd på dette kulepunkt varsles eier om at jollen må fjernes.
  Dersom det ikke oppnås kontakt med eier, kontakt havnesjefen eller styret som kan bestemme at jolla skal fjernes.

 • Båtplasser ikke brukt.
  Båtplasser som ikke har vært brukt i løpet av sesongen skal tas med i sluttrapporten.

 • Mangler på brygga
  Bryggeansvarlig skal rette på forhold når det kan gjøres umiddelbart på stedet, og uten bruk av særlig tid eller verktøy. Ved behov kan han innkalle andre ved samme brygge til arbeid etter arbeidsplikten i gjeldende vedtekter.
  Ved fare for alvorlig skader og mangler, må Havnesjef eller styret få beskjed så raskt som mulig.
  Bryggeansvarlig kan etter avtale med Formann rekvirere reparasjonsmateriell. Havnesjef har fullmakt fra styret til å rekvirere/ igangsette reparasjonsarbeider og til å foreta innkjøp. Han har også et håndlager for bryggemateriell i Vikkilen.


Ved sesongslutt skal bryggeansvarlig levere rapport til nestformann om avvik i løpet av sesongen

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme