Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Grømbukt

Havnen er meget godt beskyttet mot vær og vind.
Alle flytebryggene er forsynt med vannuttak, strømuttak og belysning.

Grømbukt er foreningens største havn. Den er bygd ut i to omganger.
Grømbukt 1 ble utbygd av motorbåtforeningen i  perioden 1980 til 1982.
Grømbukt 2 ble tatt i bruk i år 2000 med 4 flytebrygger og  molo. De to ytterste flytebryggene og moloen tilhører Beisland gård. De to innerste bryggene i Grømbukt 2, det vil si de to nærmest Grømbukt 1, er bekostet og lagt ut av motorbåtforeningen. For disse to bryggene leier vi landfeste av Beisland.

Nummereringen av flytebryggene kan virke noe forvirrende. Før utbyggingen av Grømbukt 2 ble havnen avsluttet av en steinmolo. Flytebryggene ble nummerert fra moloen og inn mot land slik at ytterste brygge i Grømbukt 1 ble A-brygga.
Havnen består av:

Angitte bredder er lysåpning

 • E – brygge (nærmest land) – 42 plasser pluss en nullplass fornyet av Telebrygga i 2009
  • 17 plasser som er 3 m
  • 26 plasser som er 2,5 m
 • D – brygge – 38 plasser pluss 2 nullplasser fornyet av Sørlandsbrygga i 2008
  • 1 plass som er 2,5 m
  • 37 plasser som er 3 m
 • C – brygge – 34 plasser fornyet av Telebrygga i 2009
  • 32 plasser som er 3 m
  •  2 plasser som er 2,5 m
 • B – brygge – 21 plasser pluss en null-plass og 3 private plasser fornyet av Telebrygga i 2009
  • 20 plasser som er 3,5 m
  •  5 plasser som er 3 m
 • A – brygge – 20 plasser pluss en null-pluss fornyet av Sørlandsbrygga i 2008
  • 18 plasser som er 3,5 m
  •  1 plass som er 3 m
  •  1 plass som er 2,5 m
 • F – brygge – 15 plasser 
  •  14 plasser som er 3 m
  •  1 plass som er 2,5 m
 • G – brygge – 22 plasser
  • 22 plasser som er 3 m
 • servicebrygge hvor båter kan settes ut fra kranbil eller fra båt tilhenger

grom_d_bry

Utsikt utover  i Grømbukt

gomhavn_innover

Utsikt innover mot land

grom_servicebr

Servicsbrygge

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme