Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Opplagsplasser

Grømbukt – uteopplag

Bildet viser opplagsplassen i Grømbukt. Det er kort transport fra opptak ved servicebrygga til opplagsplassen.  Plassene er ordnet i rader adskilt av sementblokker eller stokker. Alle plasser har kort avstand til vann og strøm.

Opplagsplassen er nå merket tydeligere (se kartet over) hvordan båter med ulik størrelse skal plasseres.
Hensikten med merkingen er:
Samle båter med lik størrelse på plasser beregnet for dette, her er avstander som er tatt høyde for at lastebil eller brannbil skal kunne komme innimellom radene.
Små båter skal stå ytterst på hver rad, dette er for at lastebilen skal kunne svinge inn på radene.
Baugen på båtene skal stå imot hverandre for å spare plass.

For anvisning av opplagsplass ta kontakt med
Våre opplagsansvarlige
Mark Astrup (905 52 930) eller Ragnar Jørgensen (48000324)

Merking av båt i vinteropplag. 

Årsmøtet har bestemte at det skal innføres et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt. Båten skal være  tydelig merket tydelig også etter at vinter presenning er satt på med registreringsnummer, eiers navn, adresse og telefonnummer. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

Det vil da være lett å få kontakt med deg om noe uventet skulle skje under vinteropplag.
Det finnes merkelapper og tusjpenn til hjelp for merkingen i en egen kasse på utsiden av avfallsbua. Legg gjerne merkelappen inne i en plastpose slik at merkingen er tydelig gjennom hele vinteropplaget.

Båter i vinteropplag skal være registrert og forsikret.

Avstand mellom båter i opplag

Av hensyn til utnyttelse av opplagsplassen skal avstanden mellom båtene i opplag være ca 60 cm. Det er viktig at asfalten holdes så ren som mulig etter spyling og rengjøring.

Avfall ved båtpuss.

avfall2
Avfallsbua ved klubbhuset i Grømbukt er beregnet for avfall fra båtpussen. Den inneholder blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Hjelp til å holde orden slik at vi sammen opptrer ansvarlig i forhold til at avfallet fra båtpussen også dreier seg om miljøfarlig spesialavfall.

BUA OG FORENINGENS AVFALLSHÅNDTERING ER IKKE  BEREGNET FOR DET AVFALLET DU «PRODUSERER» SOM BÅTBRUKER. SLIKT AVFALL MÅ TAS MED HJEM OG KILDESORTERES!

Opprydding etter opplag

Båter på opplagsplassen skal være satt ut innen 15. juni. Med engang  båten er satt ut, skal plassen ryddes for avfall og båtkrybben skal fjernes. Båtkrybber som ikke er fjernet, blir kastet. Alle som har båter i opplag i Grømbukt, plikter å delta på vedlikeholdsarbeid (opprydningsdugnaden) i juni. Ved uteblivelse fra vedlikeholdsarbeid (dugnad), kan det i legges et gebyr på kr 200. Se forøvrig siden Priser.

BRUK AV STRØM

Det er innført en ordning om bruk av strøm i Grømbukt og Saulebukt. Dette innebærer at strøm kan benyttes på brygger og opplagsplass under forutsetning av bruk av foreningens strømmåler etter avtale med opplagsansvarlig.

GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd.  Selv om måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå

Strømtilkopling uten måler over 48 timer er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk. Det er fortsatt tillatt å bruke strøm til lading og til verktøy.

Priser for opplag se siden Priser.
Ansvar for opplag se siden Tillitsvalgte/ Opplagsansvarlig.

Vikkilen

vikkilen41

I Vikkilen har foreningen 2 buer for inneopplag.

Plassen foran den nye havna blir brukt til vinteropplag fortrinnsvis til store båter.

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme