Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Opplagsplasser

Grømbukt – uteopplag

Merking av båt i vinteropplag. 

Årsmøtet har bestemte at det skal innføres et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt. Båten skal være  tydelig merket tydelig også etter at vinte presenning er satt på med registreringsnummer, eiers navn, adresse og telefonnummer. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.

Det vil da være lett å fåkontakt med deg om noe uventet skulle skje under vinteropplag.
Det finnes merkelapper og tusjpenn til hjelp for merkingen i en egen kasse på utsiden av avfallsbua. Legg gjerne merkelappen inne i en plastpose slik at merkingen er tydelig gjennom hele vinteropplaget.

Båter i vinteropplag skal være registrert og forsikret.

Avstand mellom båter i opplag

Av hensyn til utnyttelse av opplagsplassen skal avstanden mellom båtene i opplag være ca 60 cm. I hver rad skal de første båtene plasseres innerst og så fortsetter oppfyllingen av raden utover mot vegen ned til havna.. Det er viktig at asfalten holdes så ren som mulig etter spyling og rengjøring.

Avfall ved båtpuss.

avfall2
Avfallsbua ved klubbhuset i Grømbukt er beregnet for avfall fra båtpussen. Den inneholder blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Hjelp til å holde orden slik at vi sammen opptrer ansvarlig i forhold til at avfallet fra båtpussen også dreier seg om miljøfarlig spesialavfall.

BUA OG FORENINGENS AVFALLSHÅNDTERING ER IKKE  BEREGNET FOR DET AVFALLET DU «PRODUSERER» SOM BÅTBRUKER. SLIKT AVFALL MÅ TAS MED HJEM OG KILDESORTERES!

Opprydding etter opplag

Båter på opplagsplassen skal være satt ut innen 15. juni. Med engang  båten er satt ut, skal plassen ryddes for avfall og båtkrybben skal fjernes. Båtkrybber som ikke er fjernet, blir kastet. Alle som har båter i opplag i Grømbukt, plikter å delta på opprydningsdugnaden i juni. Ved uteblivelse fra dugnad, kan det i legges et gebyr på kr 96, – pr time dugnaden varer. Se forøvrig siden Priser.

BRUK AV STRØM

Det er innført en ordning om bruk av strøm i Grømbukt og Saulebukt. Dette innebærer at strøm kan benyttes på brygger og opplagsplass under forutsetning av at det kobles til en måler hvor strømforbruket kan leses av. Det er bare en type måler som godkjennes. Den kan bestilles og kjøpes av
Havnesjef Steinar Degn telefon 994 71 141

GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd.  Selv måler er installert, er det ditt ansvar ?påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppst?

Strømtilkopling uten måler over 48 timer er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk. Det er fortsatt tillatt ?bruke strøm til lading og til verktøy.

opplag2

Bildet viser opplagsplassen i Grømbukt. Det er kort transport fra opptak ved servicebrygga til opplagsplassen.  Plassene er ordnet i rader adskilt av stokker. Nederste del av plassen er asfaltert. . Alle plasser har kort avstand til vann og strøm.

Priser for opplag se siden Priser.
Ansvar for opplag se siden Bryggeansvarlig.

Vikkilen

vikkilen41

I Vikkilen har foreningen 2 buer for inneopplag.

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme