Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Arbeidsinstruks for Havnesjef

Vedtatt på styremøte 13.5.2013

  • Drift av havna iht. havnereglement og styrets bestemmelser.
  • Oppfølging/kontroll av båtplasser.
  • Inspeksjon av brygger, kran og anlegg.
  • Planlegge og lede dugnader sammen med de andre i styret.
  • Administrere innleide tjenester.
  • Administrere boder, nøkler, sommerstrøm, vinterstrøm samt avfallsplan
Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme