Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Om oss

Grimstad Motorbåtforening er en upolitisk forening. Den er åpen for medlemskap for alle som måtte ønske dette.

Foreningens formål er

  • å fremme motorbåteierenes interesser i Grimstad
  • å arbeide for nye havner og båtplasser i Grimstad
  • å merke farlige grunner i skjærgården

Båtplass ved foreningens brygger er forbeholdt medlemmer av foreningen.

Foreningen har sin hovedbase i Grømbukt. Her ligger klubbhuset. Det er et hus i to etasjer hvor annen etasje består av en leilighet som leies ut. Første etasje er klubb lokaler.

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet.

Postadresse: Langestrand 33, 4879 Grimstad

Telefon: 37 04 27 39

Bankforbindelse: Sparebanken Sør, Storgt. 10, 4876 Grimstad

Bankkonto: 2840.31.30704

Organisasjonsnr. 979 416 679

Her er en lenke til foreningens tidlige historie

Forening har følgende æresmedlemmer som har gjort en formidabel innsats for foreningen:

Svein Tveter

Reidar Svendsen

Bjarne Ingebrigtsen

Oddvar Roaas

Knut Syvert Berge

klubbhus

 

 

 

Klubbhuset i Grømbukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme