Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Innmelding

Innmeldingsskjema Grimstad Motorbåtforening

Forutsetning for medlemsskap i GMF er at du har lest og godtar foreningens lover og vedtekter.

Lover:http://www.gmf.no/lover/

Vedtekter: http://www.gmf.no/vedtekter/

  Jeg melder meg herved inn i GMF

  JaNei

  Ditt navn (obligatorisk)

  Adresse: (obligatorisk)

  Postnummer: (obligatorisk)

  Sted:

  E-post (obligatorisk)

  Telefon: (obligatorisk)

  Dersom du har båt, fyll ut data under:

  Båttype:

  Reg.nr:

  Lengde i meter:

  Bredde i meter:

  Dersom du i tillegg til medlemskap ønsker å stå på venteliste for båtplass eller ønsker vinteropplag kryss av i boksene under.

  Ønsker plass på venteliste for båtplass?

  JaNei

  Dersom du ønsker ventelisteplass, angi størrelse for båtplass:

  Ønsker bare opplagsplass i Grømbukt

  JaNei

  Ønsker plass på venteliste for båtopplag i Vikkilen

  JaNei

  Jeg erklærer herved at jeg har lest foreningens lover, og vedtektene for bryggene.
  Manglende betaling av kontingent medfører tap av medlemsskap.
  Det er et krav om at båter i våre anlegg er forsikret og registrert.
  Medlemskap/båtplassbruker og båteier må være samme juridiske person.

  Godta

  JaNei

  Forutsetning for at du kan sende innmelding, er at du huker av for "Godta" erklæring ovenfor

  Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme