Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Innmelding

Innmeldingsskjema Grimstad Motorbåtforening

Forutsetning for medlemsskap i GMF er at du har lest og godtar foreningens lover og vedtekter.

Lover:http://www.gmf.no/lover/

Vedtekter: http://www.gmf.no/vedtekter/

Jeg melder meg herved inn i GMF

JaNei

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse: (obligatorisk)

Postnummer: (obligatorisk)

Sted:

E-post (obligatorisk)

Telefon: (obligatorisk)

Dersom du har båt, fyll ut data under:

Båttype:

Reg.nr:

Lengde i meter:

Bredde i meter:

Dersom du i tillegg til medlemskap ønsker å stå på venteliste for båtplass eller ønsker vinteropplag kryss av i boksene under.

Ønsker plass på venteliste for båtplass?

JaNei

Dersom du ønsker ventelisteplass, angi størrelse for båtplass:

Ønsker bare opplagsplass i Grømbukt

JaNei

Ønsker plass på venteliste for båtopplag i Vikkilen

JaNei

Jeg erklærer herved at jeg har lest foreningens lover, og vedtektene for bryggene.
Manglende betaling av kontingent medfører tap av medlemsskap.
Det er et krav om at båter i våre anlegg er forsikret og registrert.
Medlemskap/båtplassbruker og båteier må være samme juridiske person.

Godta

JaNei

Forutsetning for at du kan sende innmelding, er at du huker av for "Godta" erklæring ovenfor

Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme