Grimstad Motorbåtforening

Livet er godt på sjøen

Nyheter

Ansvarlig for vinteropplag i Grømbukt

Magne Vaage telefon 911 35 547 og Bjørn Sæther telefon 901 67 084


Regler for vinteropplag i Grømbukt  

 • Vinteropplag  på land i Grømbukt tillates kun mellom 15. september og 15. juni og kun for medlemmer av motorbåtforeningen.
  Etter 15. juni må alle båter og opplagsmateriell være fjernet fra  Grømbukt.
 • Båter skal plasseres med  maksimum 60 cm avstand med baug eller akterende mot de utlagte stokkene eller sementblokkene
 • De samme regler gjelder for opplag mot Soloddveien (til venstre for veien ned i bukta). Her skal også båtene plasseres parallelt med veien ned til bukta.
 • I hver rad skal de første båtene plasseres innerst og så fortsetter oppfyllingen av raden utover mot vegen ned til havna.
 • Båten  skal merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer og registreringsnummer for båt. Dette skal gjøres umiddelbart etter opptak.
 • Eier er ansvarlig for at merkingen er tydelig i hele opplagsperioden.
 • Det er innført et ekstra gebyr på kr 300 for de som ikke har merket sin båt i vinteropplag i Grømbukt.
 • Etter spyling skal plassen rundt oppsatt båt rengjøres for skjell og andre ting som er spylt av båten
 • Det tillates ikke at båter spyles rene for bunnstoff og skjell på servicebrygga i Grømbukt.
 • Avfallsbua er beregnet for avfallet fra båtpussen med blant annet oppsamlingsbeholder for spillolje. Altså det er kun avfall fra båtpuss som kan plasseres i avfallsbua.
 • Vannet vil bli avstengt med engang det er fare for nattefrost.
 • Nederste rad mot veien opp til de nye leilighetene er beregnet for båter mindre enn 21 fot.
 • Alt opplagsmateriell må fjernes med engang båten er satt på vannet.

Fortøyningsmateriell

Tauverk og annet fortøyningsmateriell må fjernes  fra båtplassen når båten tas opp for vinteren. Dersom slikt materiell fryser fast i isen, vil det medføregir en stor ekstra belastning på bryggene. Tauverk vil også skape problemer ved snørydding på bryggene.

Fortøyningsmateriell som blir liggende igjen etter båtopptak for vinteren, vil bli fjernet uten ytterligere varsel.


Bruk av strøm

Det er nå innført en ordning om bruk av strøm i Grømbukt og Saulebukt. Dette innebærer at strøm kan benyttes på brygger og opplagsplass under forutsetning av at det kobles til en måler hvor strømforbruket kan leses av. Det er bare en type måler som godkjennes. Den kan bestilles og kjøpes av
Havnesjef Steinar Degn telefon 994 71 141

GMF er ikke ansvarlig for følgene av uventede strømbrudd.  Selv måler er installert, er det ditt ansvar å påse at det er strøm til enhver tid slik at skader ikke kan oppstå.

Strømtilkopling uten måler  over 48 timer  er ikke tillatt og vil bli brutt uten forvarsel og uten styrets ansvar. Ledninger skal fjernes etter bruk.


FORSIKRING OG REGISTRERING

Legg merke til at vedtektene krever at båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være ansvarsforsikret og registrert i småbåtregisteret.


Adresseendring

Det skaper mye ekstra arbeid for oss at endring av adresse ikke blir sendt til styret.

Dersom du har skiftet adresse, HUSK å melde adresseendring til foreningen.


Medlemskontigent

Noen medlemmer har dessverre glemt å betale medlemskontigent. Kontigenten er en viktig inntektskilde for foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen en måned etter purring mister rettighetene som medlem av foreningen. (Jamfør våre lovers §4)
Dette betyr også at opparbeidet medlemsansiennitet vil bli strøket som for eksempel plassen på  ventelisten for båtplass.

Det er derfor veldig viktig at du melder adresseendring til foreningen.

Updated: 25. september 2015 — 09:06
Grimstad Motorbåtforening © 2015 Frontier Theme